ΚΕΝΤΡΟ

Leo d’Oro (Κέντρο)

  • Φιλίππου 87, Θεσσαλονίκη 546 35

  • 2310 20 01 06

  • 2310 21 92 84

  • 6987 68 28 78 (What’s Up)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

Leo d’Oro (Ανατολικά)

  • Γρηγορίου Ξενοπούλου 8, Θεσσαλονίκη 546 45

  • 2310 88 85 90

  • 2310 88 85 91

  • 6983 47 42 48 (What’s Up)